ctzoquelarrexan2019

Convocamos a todas as socias ao seguinte  ZOQUELARRE  o 26 XANEIRO no  local da cooperativa .

Primeira convocatoria: 10.00 h.

Segunda convocatoria: 10.30 h.

Hora prevista de finalización: 13.00 h.

ORDE DO DIA

 

  1. Presentación da facilitadora e as persoas participantes no zoquelarre (10’) (Resp. Inés 4Espazos).

  2. Titorización e tarefas da persoa bolseira de EspazoCoop (15’) (Resp. Helena).

  3. Contratación laboral dunha persoa para levar as tarefas administrativas e de xestión na cooperativa (10 h. semanais) durante o ano 2019. (Resp. Grupo económico) (40’).

  4. Descanso

  5. Acollida de persoas socias (Resp. Grupo de acollida) (20’).

  6. Resultados e conclusións da enquisa a socias (30’) (Resp. Helena)

  7. Preparación do vindeiro zoquelarre: responsables, temas e data aproximada (10’).

 

cartazcapvsvida

 

A asociación M organiza desde o venres 2 de novembro un obradoiro sobre ecoloxía social e ecofeminismo co título Capitalismo vs Vida no  no C.C Ciudade Vella

Será impartido por dous grandes referentes da ecoloxía e o ecofeminismo na península, Yayo Herrero (antropóloga, enxeñeira, mestra e activista ecofeminista) e Fernando Cembranos (psicólogo, sociólogo e membro de Ecoloxistas en Acción).

Este obradoiro xorde co obxectivo de introducir a visión ecofeminista no desenvolvemento de políticas que permean o noso espazo, atendendo ás particularidades do territorio e contexto urbano.

Curso Previa inscripción

cartazaextraordinaria2018xunho

Convocamos unha nova asemblea, esta vez extraordinaria o 30 de xuño as 10:15 en primera convocatoria , as 10:45 en segunda convocatoria no local zocamiñoqueiro

ORDE DO DIA:

1ª convocatoria (10:15h)
2º Convocatoria (10:45h)
1.- Benvida e aprobación de axenda
2.- Resumo das medidas tomadas para afrontar os problemas económicos da cooperativa. Punto Informativo (11:00 h)
- Grupo Económico
- Grupo Produtoras
- Información Enquisa
3.- Medidas urxentes a tomar para abordar a situación económica da cooperativa. Toma de decisións: presentación e discusión de propostas (11:40h)
Descanso (12:30h)
3.1- Toma de decisión do punto 3. Escolla (13:15h)
4.- Reforzar grupos de traballo para posta en marcha das medidas escollidas (13:30h)
5.- Preparación do vindeiro Zoquelarre (13:45h)
6.- Peche (13:50h)

 

Rede Galega de consumo responsábel