cartazaextraordinaria2018xunho

Convocamos unha nova asemblea, esta vez extraordinaria o 30 de xuño as 10:15 en primera convocatoria , as 10:45 en segunda convocatoria no local zocamiñoqueiro

ORDE DO DIA:

1ª convocatoria (10:15h)
2º Convocatoria (10:45h)
1.- Benvida e aprobación de axenda
2.- Resumo das medidas tomadas para afrontar os problemas económicos da cooperativa. Punto Informativo (11:00 h)
- Grupo Económico
- Grupo Produtoras
- Información Enquisa
3.- Medidas urxentes a tomar para abordar a situación económica da cooperativa. Toma de decisións: presentación e discusión de propostas (11:40h)
Descanso (12:30h)
3.1- Toma de decisión do punto 3. Escolla (13:15h)
4.- Reforzar grupos de traballo para posta en marcha das medidas escollidas (13:30h)
5.- Preparación do vindeiro Zoquelarre (13:45h)
6.- Peche (13:50h)

 


Rede Galega de consumo responsábel